Kалендар образовно-васпитног рада и важних догађаја и активности у школи

Активности Време
Почетак школске године 1.09.2015.
Фондација Ђоковић- родитељски састанак у Паунама 7.09.2015.
Камп на Златибору- деца из ИО Белошевац и пауне у организацији Фондације Ђоковић 22-27.09.2015.
Дан писмености –СВ српски језик+библиотекар 8.09.2015.
Европски дан језика-обележавање 27.09.2014.
Дан сећања на српске жртве у 2 светском рату 21.10.2015.
Дан школских библиотека-библиотекар 26.10.2015.
Дан просветних радника 8.11.2015.
Јесењи распуст 9.11.-10.11.2015.
Државни празник 11.11.2015.
Дан толеранције (израда паноа)-Ђ.парламент 16.11.2015
Дан деце/Дан филозофије-педагог 7 разред 20-21.11.2015.
Моја новогодишња жеља-библиотека Децембар 2015.
Први део зимског распуста 31.12.- 8.01.2016.
Обележавање дана Светог Саве 27.01.2016.
1 полугодиште Јануар 2016.
Други део зимског распуста 1.02.-12.02.2016.
Државни празници 15.и15.02.2016.
Дани даривања књига 17.02.2016.
Дан жена:пано-Мајке познатих-библиотекар 8.03.2016,
Светски дан поезијелитерарни и ликовни радови Музички програм/3-5 разред 21.03.2016.
Дан књиге (анкета-Шта читају наши матуранти-педагог) Април 2016.
Дан сећања на жртве холокауста 22.04.2016.
Трећи класификациони период април 2016.
Ускршњи распуст 28.04.-3.05.2016.
Државни празник 1.-3. 05.2015.
Дан победе 9.05.2016.
Дан писања писма (другу,наставнику...-сандучићи у учионицама и библиотеци) 11.05.2016.
Дан школе 12.05.2016.
Десанкини мајски разговори-израда паноа Мај 2016.
Завршетак наставе за ученике 8 разреда 31.05.2016.
Четврти класификациони период Мај/јун 2016.
Дан животне средине-илустрације Боба Ж..-н.биологије Ђ.парламент 5.06.2016.
Завршетак наставе за остале ученике 15.06.2016.
Саопштење успеха и родитељски састанци 28.06.2016.
Завршни испит Јун-јул
Пријем првака Август 2015.