Календар за школску 2015/2016. годину

Образовно-васпитни рад реализоваће се на основу Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2015/16 годину ( „Сл. Гласник - Просветни гласник“, бр.4/2015).

Настава и други облици образовно-васпитог рада оствариће се у току 2 полугодишта.

Прво полугодиште почиње 1.септембра 2015. године а завршава се 29.јануара 2016. године.

Друго полугодиште почиње 17.фебруара 2016. године а завршава се 31. маја 2016. за ученике осмог разреда, тј. 15. јуна 2016. за ученике од првог до седмог разреда.

Обавезни облици рада (1-7 разред) остварују се у оквиру 36 наставних седница тј. 180 наставних дана, а за ученике 8 разреда у оквиру 34 наставе седмице.

Сваки дан у седмици биће заступљен 36 тј. 34 пута. Зато се 17.02.2016. године (среда) ради се по распореду од понедељка.

Дан школе обележиће се 12. маја 2015. (четвртак) па ће се часови надокнадити наставном суботом.

skolski kalendar 2014-2015