Рад продуженог боравка

Продужени боравак је посебно организована комбинована група у наменским просторијама школе са стручном бригом о деци пре и после редовних часова наставе, а подразумева безбедан и осмишљен боравак ученика првог и другог разреда у школи, у време када су родитељи на свом послу.

Продужени боравак у школској 2015/16. години радиће по утврђеном распореду од 8,00 до 18,00 часова.

За ученике првог разреда задужена је учитељица Слађана Срећковић а за ученике другог разреда учитељица Даница Бирчанин.

По плану ће се реализовати активности самосталног рада ученика, слободног времена и слободних активности.

Број ученика у продуженом боравку се из године у годину повећава, а у овој години сагласност је дало укупно73 родитеља:

Разред Број ученика Учитељ
I 55 Слађана Срећковић
II 25 Даница Бирчанин
Укупно 80

Наглашавамо да је 80 родитеља ученка првог и другог разреда дало сагасност да деца бораве у продуженом боравку. Број јесте велики, али нису сва деца „сталнодолазећа“ те се овакав укупан број може прихватити.

Распоред активности

1 смена

Време Врста активности
8,00-9,00 Прихватање ученика
9,00-10,30 Израда домаћих задатака, самостални рад ученика, утврђивање
10,30-11,45 Слободне активности
11,45- 12,30 Слободно време и испраћај ученика на редовну наставу

2 смена

Време Врста активности
11,30-12,30 Прихватање ученика након редовне наставе
12,30-13, 45 Слободне активности
13,45- 15,15 Израда домаћих задатака, самостални рад ученика, утврђивање
15,30-18,00 Слободно време и испраћај ученика кући