Чланови савета родитеља у школској 2015/16.

Р.Б. Име и Презиме Разред и одељење
1. Слађана Голубовић I-1
2. Весна Смиљанић I-2
3. Маја Рашевић I-3
4. Гордана Милетић I-4
5. Ивана Симић II-1
6. Немања Табурак II-2
7. Драгана Марковић II-3
8. Славица Миловановић III-1
9. Јелена Панић III-2
10. Бранка Ћукић III-3
11. Светлана Иванковић III-4
12. Биљана Младеновић IV-1
13. Катарина Цолић IV-2
14. Весна Продановић IV-3
15. Милан Ђурђевић IV-4
16. Гордана Ковачевић Белошевац
17. Иван Гајић Пауне
18. Мирјана Новаковић V-1
19. Јасмина Даролд Табаковић V-2
20. Јелена Мишковић V-3
21. Наташа Мојсиловић V-4
22. Јелена Ковачевић Старчевић VI-1
23. Младен Поповић VI-2
24. Александра Лазић VI-3
25. Јелена Павловић VII-1
26. Јелена Марић VII-2
27. Жељко Савић, председник С.родитеља VII-3
28. Слађана Новаковић VIII-1
29. Зорица Јовановић VIII-2
30. Аба Јелисијевић Бузук VIII-3
31. Светлана Пантелић VIII-4